Lời bài hát Nghèo xơ nghèo xác

 
 
1 Đừng khóc nữa làm chi Em hãy cứ đi Khi đôi tay anh chở che Không vừa nữa thì Người sang mang bạc vàng Đời em rẽ ngang Hãy cứ nhận lấy Chỉ cần em vui bên ấy Nghèo xơ nghèo xác như anh Chỉ có bữa canh Còn bên người ta Vỗ tay có tất cả nhanh Lụa gấm thêu hoa Em khoác đẹp tôn nước da Từ đây hai ta Chỉ nên làm người xa lạ
ĐK: Vì cuộc đời anh chưa khá lên được Đồng lương mỗi ngày Cũng không biết trước Còn một món quà ai trao em Lại bằng cả năm anh làm ngày đêm Trèo cao với lấy em té đau Một mình khóc cười với cô đơn thôi Mà lòng người chưa chắc Thủy chung mỗi tối Em ơi chớ lao vào những cuộc chơi Một mình ngồi ôm đắng cay rối bời Rối bời 2. Nghèo xơ nghèo xác như anh Chỉ có bữa canh Còn bên người ta Vỗ tay có tất cả nhanh Lụa gấm thêu hoa Em khoác đẹp tôn nước da Từ đây hai ta Chỉ nên làm người xa lạ ĐK: Vì cuộc đời anh chưa khá lên được Đồng lương mỗi ngày Cũng không biết trước Còn một món quà ai trao em Lại bằng cả năm anh làm ngày đêm Mà trèo cao với lấy em té đau Một mình khóc cười với cô đơn thôi Còn lòng người chưa chắc Thủy chung mỗi tối Em ơi chớ lao vào những cuộc chơi Vì cuộc đời anh chưa khá lên được Đồng lương mỗi ngày Cũng không biết trước Còn một món quà ai trao em Lại bằng cả năm anh làm ngày đêm Mà trèo cao với lấy em té đau Một mình khóc cười với cô đơn thôi Còn lòng người chưa chắc Thủy chung mỗi tối Em ơi chớ lao vào những cuộc chơi Mà lòng người chưa chắc Thủy chung mỗi tối Em ơi chớ lao vào những cuộc chơi

Lời bài hát Nghèo xơ nghèo xác (đổi xưng hô "Anh" - "Em")

1 Đừng khóc nữa làm chi Anh hãy cứ đi Khi đôi tay em chở che Không vừa nữa thì Người sang mang bạc vàng Đời anh rẽ ngang Hãy cứ nhận lấy Chỉ cần anh vui bên ấy Nghèo xơ nghèo xác như em Chỉ có bữa canh Còn bên người ta Vỗ tay có tất cả nhanh Lụa gấm thêu hoa Anh khoác đẹp tôn nước da Từ đây hai ta Chỉ nên làm người xa lạ
ĐK: Vì cuộc đời em chưa khá lên được Đồng lương mỗi ngày Cũng không biết trước Còn một món quà ai trao anh Lại bằng cả năm em làm ngày đêm Trèo cao với lấy anh té đau Một mình khóc cười với cô đơn thôi Mà lòng người chưa chắc Thủy chung mỗi tối Anh ơi chớ lao vào những cuộc chơi Một mình ngồi ôm đắng cay rối bời Rối bời 2. Nghèo xơ nghèo xác như em Chỉ có bữa canh Còn bên người ta Vỗ tay có tất cả nhanh Lụa gấm thêu hoa Anh khoác đẹp tôn nước da Từ đây hai ta Chỉ nên làm người xa lạ ĐK: Vì cuộc đời em chưa khá lên được Đồng lương mỗi ngày Cũng không biết trước Còn một món quà ai trao anh Lại bằng cả năm em làm ngày đêm Mà trèo cao với lấy anh té đau Một mình khóc cười với cô đơn thôi Còn lòng người chưa chắc Thủy chung mỗi tối Anh ơi chớ lao vào những cuộc chơi Vì cuộc đời em chưa khá lên được Đồng lương mỗi ngày Cũng không biết trước Còn một món quà ai trao anh Lại bằng cả năm em làm ngày đêm Mà trèo cao với lấy anh té đau Một mình khóc cười với cô đơn thôi Còn lòng người chưa chắc Thủy chung mỗi tối Anh ơi chớ lao vào những cuộc chơi Mà lòng người chưa chắc Thủy chung mỗi tối Anh ơi chớ lao vào những cuộc chơi
Bình luận
 
 

 

Bình luận:
(Đề nghị sử dụng tiếng Việt có dấu)

Tên bạn:
Nội dung:

Cùng nhạc sĩ DC Tâm

Về Lời bài hát Nghèo xơ nghèo xác

Lời bài hát Nghèo xơ nghèo xác được update liên tục trên website loibaihat.me. Nếu danh sách bài hát thiếu hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi!