Bài hát hay nhất về Lai Châu

 
 
Lai Châu
Hiện tại có 2 bài hát về Lai Châu. Các bài hát về Lai Châu sẽ được cập nhật liên tục trên loibaihat.me

  • Lai Châu quê em Loibaihat.me
    Nơi miền cao biên giới Lai Châu quê ta trập trùng núi, bồng bềnh mây, quanh co dốc đèo. Xin về...
  • Ông quê đâu - Tuấn Cry Loibaihat.me
    Bắc thích ăn chín - Bắc Ninh Thái không chiến tranh - Thái Bình Gia không thuần chủng - Gia Lai...