Lời bài hát Người ấy bỏ đi rồi

 
 
1. Khi người ta muốn đi Trái tim còn mong tiếc chi Những ngày bên nhau quá vô vị Khi người ta thay đổi Đôi mắt thay cho lời nói Nói anh lừa dối em rồi Con người ai chẳng thế Khi mới yêu là cả thế giới Hết yêu thì phủi tay xa rời Đau thì đau lắm đấy Nhưng thương nhiều hơn chữ đau Giờ mới biết càng đau lại càng thương
ĐK: Người ấy bỏ đi rồi Còn buồn nhớ chi Vì quá nghe con tim Lu mờ lí trí Người ấy yêu ai rồi Còn chờ mong tiếc gì Ngày yêu nhau sao không giữ nhau Hạnh phúc trong tay mình Lại trao cho ai Để tháng năm sau này Dằn vặt mình sai Nằm khóc hai tư giờ Càng làm ngực trái đau thêm Giờ em nên để anh An nghỉ sâu trong tim em 2. Con người ai chẳng thế Khi mới yêu là cả thế giới Hết yêu thì phủi tay xa rời Đau thì đau lắm đấy Nhưng thương nhiều hơn chữ đau Giờ mới biết càng đau lại càng thương ĐK: Người ấy bỏ đi rồi Còn buồn nhớ chi Vì quá nghe con tim Lu mờ lí trí Người ấy yêu ai rồi Còn chờ mong tiếc gì Ngày yêu nhau sao không giữ nhau Hạnh phúc trong tay mình Lại trao cho ai Để tháng năm sau này Dằn vặt mình sai Nằm khóc hai tư giờ Càng làm ngực trái đau thêm Giờ em nên để anh An nghỉ sâu trong tim em Người ấy bỏ đi rồi Còn buồn nhớ chi Vì quá nghe con tim Lu mờ lí trí Người ấy yêu ai rồi Còn chờ mong tiếc gì Ngày yêu nhau sao không giữ nhau Hạnh phúc trong tay mình Lại trao cho ai Để tháng năm sau này Dằn vặt mình sai Nằm khóc hai tư giờ Càng làm ngực trái đau thêm Giờ em nên để anh An nghỉ sâu trong tim em Giờ em nên để anh An nghỉ sâu trong tim em

Lời bài hát Người ấy bỏ đi rồi (đổi xưng hô "Anh" - "Em")

1. Khi người ta muốn đi Trái tim còn mong tiếc chi Những ngày bên nhau quá vô vị Khi người ta thay đổi Đôi mắt thay cho lời nói Nói em lừa dối anh rồi Con người ai chẳng thế Khi mới yêu là cả thế giới Hết yêu thì phủi tay xa rời Đau thì đau lắm đấy Nhưng thương nhiều hơn chữ đau Giờ mới biết càng đau lại càng thương
ĐK: Người ấy bỏ đi rồi Còn buồn nhớ chi Vì quá nghe con tim Lu mờ lí trí Người ấy yêu ai rồi Còn chờ mong tiếc gì Ngày yêu nhau sao không giữ nhau Hạnh phúc trong tay mình Lại trao cho ai Để tháng năm sau này Dằn vặt mình sai Nằm khóc hai tư giờ Càng làm ngực trái đau thêm Giờ anh nên để em An nghỉ sâu trong tim anh 2. Con người ai chẳng thế Khi mới yêu là cả thế giới Hết yêu thì phủi tay xa rời Đau thì đau lắm đấy Nhưng thương nhiều hơn chữ đau Giờ mới biết càng đau lại càng thương ĐK: Người ấy bỏ đi rồi Còn buồn nhớ chi Vì quá nghe con tim Lu mờ lí trí Người ấy yêu ai rồi Còn chờ mong tiếc gì Ngày yêu nhau sao không giữ nhau Hạnh phúc trong tay mình Lại trao cho ai Để tháng năm sau này Dằn vặt mình sai Nằm khóc hai tư giờ Càng làm ngực trái đau thêm Giờ anh nên để em An nghỉ sâu trong tim anh Người ấy bỏ đi rồi Còn buồn nhớ chi Vì quá nghe con tim Lu mờ lí trí Người ấy yêu ai rồi Còn chờ mong tiếc gì Ngày yêu nhau sao không giữ nhau Hạnh phúc trong tay mình Lại trao cho ai Để tháng năm sau này Dằn vặt mình sai Nằm khóc hai tư giờ Càng làm ngực trái đau thêm Giờ anh nên để em An nghỉ sâu trong tim anh Giờ anh nên để em An nghỉ sâu trong tim anh
Bình luận
 
 

 

Bình luận:
(Đề nghị sử dụng tiếng Việt có dấu)

Tên bạn:
Nội dung:

Cùng nhạc sĩ Trung Ngôn

Về Lời bài hát Người ấy bỏ đi rồi

Lời bài hát Người ấy bỏ đi rồi được update liên tục trên website loibaihat.me. Nếu danh sách bài hát thiếu hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi!