Lời bài hát Bát Giới

Lời 1:
Lênh đênh trùng sơn cùng tia nắng
Đằng vân qua đại dương cùng mây trắng
Thế gian tuyệt vời.
Ánh trăng lửng lơ mờ xa khuất.
Nàng vẫn đang ngồi đây hay đâu mất
Cố nhân tuyệt trần.
Thế gian gọi ta là Bát Giới
Bao nhiêu tật xấu trên đời
Thế gian kỳ lạ.
Đâu ai hiểu lòng ta
Nặng một mối tâm si tình
Ánh trăng nói hộ lòng ta.
Điệp khúc:
Thà rằng được chia ly như những uyên ương chia xa thắm chân tình
Bao yêu thương hẹn thề tự hoặc thế thân
Được cùng nàng lưu ly
Như ánh trăng kia bên sao chẳng xa rời
Tám mươi mốt kiếp nạn ta nào xá chi
Được cùng em.
Lời 2:
Ánh trăng lửng lơ mờ xa khuất.
Nàng vẫn đang ngồi đây hay đâu mất
Cố nhân tuyệt trần.
Thế gian gọi ta là Bát Giới
Bao nhiêu tật xấu trên đời
Thế gian kỳ lạ.
Đâu ai hiểu lòng ta
Nặng một mối tâm si tình
Ánh trăng nói hộ lòng ta.
Điệp khúc:
Thà rằng được chia ly như những uyên ương chia xa thắm chân tình
Bao yêu thương hẹn thề tự hoặc thế thân
Được cùng nàng lưu ly
Như ánh trăng kia bên sao chẳng xa rời
Tám mươi mốt kiếp nạn ta nào xá chi
Được cùng em.
Bridge:
Niết bàn vô nghĩa
Sứ giả tịnh đàn vô nghĩa
Không có nàng nghĩa lý chi
Hằng Nga ơi em có thấu lòng anh.
Điệp khúc:
Thà rằng được chia ly như những uyên ương chia xa thắm chân tình
Bao yêu thương hẹn thề tự hoặc thế thân
Được cùng nàng lưu ly
Như ánh trăng kia bên sao chẳng xa rời
Tám mươi mốt kiếp nạn ta nào xá chi
Được cùng em.

Lời bài hát Bát Giới (đổi xưng hô "Anh" - "Em")

Lời 1:
Lênh đênh trùng sơn cùng tia nắng
Đằng vân qua đại dương cùng mây trắng
Thế gian tuyệt vời.
Ánh trăng lửng lơ mờ xa khuất.
Nàng vẫn đang ngồi đây hay đâu mất
Cố nhân tuyệt trần.
Thế gian gọi ta là Bát Giới
Bao nhiêu tật xấu trên đời
Thế gian kỳ lạ.
Đâu ai hiểu lòng ta
Nặng một mối tâm si tình
Ánh trăng nói hộ lòng ta.
Điệp khúc:
Thà rằng được chia ly như những uyên ương chia xa thắm chân tình
Bao yêu thương hẹn thề tự hoặc thế thân
Được cùng nàng lưu ly
Như ánh trăng kia bên sao chẳng xa rời
Tám mươi mốt kiếp nạn ta nào xá chi
Được cùng anh.
Lời 2:
Ánh trăng lửng lơ mờ xa khuất.
Nàng vẫn đang ngồi đây hay đâu mất
Cố nhân tuyệt trần.
Thế gian gọi ta là Bát Giới
Bao nhiêu tật xấu trên đời
Thế gian kỳ lạ.
Đâu ai hiểu lòng ta
Nặng một mối tâm si tình
Ánh trăng nói hộ lòng ta.
Điệp khúc:
Thà rằng được chia ly như những uyên ương chia xa thắm chân tình
Bao yêu thương hẹn thề tự hoặc thế thân
Được cùng nàng lưu ly
Như ánh trăng kia bên sao chẳng xa rời
Tám mươi mốt kiếp nạn ta nào xá chi
Được cùng anh.
Bridge:
Niết bàn vô nghĩa
Sứ giả tịnh đàn vô nghĩa
Không có nàng nghĩa lý chi
Hằng Nga ơi anh có thấu lòng em.
Điệp khúc:
Thà rằng được chia ly như những uyên ương chia xa thắm chân tình
Bao yêu thương hẹn thề tự hoặc thế thân
Được cùng nàng lưu ly
Như ánh trăng kia bên sao chẳng xa rời
Tám mươi mốt kiếp nạn ta nào xá chi
Được cùng anh.
Bình luận
 

Bình luận:
(Đề nghị sử dụng tiếng Việt có dấu)

Tên bạn:
Nội dung:

Cùng nhạc sĩ Văn Đức Hùng

Về Lời bài hát Bát Giới

Lời bài hát Bát Giới được update liên tục trên website loibaihat.me. Nếu danh sách bài hát thiếu hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi!