Lời bài hát Đừng lo nhé có anh đây

 
 
[Chorus]
Trái tim anh đây chỉ có chân tình
Vì ở em anh đâu cần toan tính
Tuy giờ đây anh còn đang trắng tay
Nhưng vì em sẽ có ngày đổi thay
Mất trăm năm đôi mình mới chung thuyền
Một ngàn năm ta mới về chung lối
Nên người ơi em cần chi lắng lo
Bên cạnh anh em sẽ vẹn duyên nồng
[Verse 1]
Nếu mai sau anh và em có già
Đừng lo nhé có anh đây mà
Nếu em thấy những khoảng trống trong lòng
Thì đừng lo có anh luôn đợi mong
Nếu mai sau duyên chẳng như ý nguyện
Những tổn thương để mình anh nhận hết
Bởi vì anh chỉ muốn thấy em cười
Dù có ra sao cũng thấy vui lòng
[Chorus 1]
Trái tim anh đây chỉ có chân tình
Vì ở em anh đâu cần toan tính
Tuy giờ đây anh còn đang trắng tay
Nhưng vì em sẽ có ngày đổi thay
Mất trăm năm đôi mình mới chung thuyền
Một ngàn năm ta mới về chung lối
Nên người ơi em cần chi lắng lo
Bên cạnh anh em sẽ vẹn duyên nồng
Hah hah hah hah hah hah
[Verse 2]
Nếu mai sau anh và em có già
Đừng lo nhé có anh đây mà
Nếu em thấy những khoảng trống trong lòng
Thì đừng lo có anh luôn đợi mong
Nếu mai sau duyên chẳng như ý nguyện
Những tổn thương để mình anh nhận hết
Bởi vì anh chỉ muốn thấy em cười
Dù có ra sao cũng thấy vui lòng
[Chorus 2]
Trái tim anh đây chỉ có chân tình
Vì ở em anh đâu cần toan tính
Tuy giờ đây anh còn đang trắng tay
Nhưng vì em sẽ có ngày đổi thay
Mất trăm năm đôi mình mới chung thuyền
Một ngàn năm ta mới về chung lối
Nên người ơi em cần chi lắng lo
Bên cạnh anh em sẽ vẹn duyên nồng
[Refrain]
Trái tim anh đây chỉ có chân tình
Vì ở em anh đâu cần toan tính
Tuy giờ đây anh còn đang trắng tay
Nhưng vì em sẽ có ngày đổi thay
Mất trăm năm đôi mình mới chung thuyền
Một ngàn năm ta mới về chung lối
Nên người ơi em cần chi lắng lo
Bên cạnh anh em sẽ vẹn duyên nồng

Lời bài hát Đừng lo nhé có anh đây (đổi xưng hô "Anh" - "Em")

[Chorus]
Trái tim em đây chỉ có chân tình
Vì ở anh em đâu cần toan tính
Tuy giờ đây em còn đang trắng tay
Nhưng vì anh sẽ có ngày đổi thay
Mất trăm năm đôi mình mới chung thuyền
Một ngàn năm ta mới về chung lối
Nên người ơi anh cần chi lắng lo
Bên cạnh em anh sẽ vẹn duyên nồng
[Verse 1]
Nếu mai sau em và anh có già
Đừng lo nhé có em đây mà
Nếu anh thấy những khoảng trống trong lòng
Thì đừng lo có em luôn đợi mong
Nếu mai sau duyên chẳng như ý nguyện
Những tổn thương để mình em nhận hết
Bởi vì em chỉ muốn thấy anh cười
Dù có ra sao cũng thấy vui lòng
[Chorus 1]
Trái tim em đây chỉ có chân tình
Vì ở anh em đâu cần toan tính
Tuy giờ đây em còn đang trắng tay
Nhưng vì anh sẽ có ngày đổi thay
Mất trăm năm đôi mình mới chung thuyền
Một ngàn năm ta mới về chung lối
Nên người ơi anh cần chi lắng lo
Bên cạnh em anh sẽ vẹn duyên nồng
Hah hah hah hah hah hah
[Verse 2]
Nếu mai sau em và anh có già
Đừng lo nhé có em đây mà
Nếu anh thấy những khoảng trống trong lòng
Thì đừng lo có em luôn đợi mong
Nếu mai sau duyên chẳng như ý nguyện
Những tổn thương để mình em nhận hết
Bởi vì em chỉ muốn thấy anh cười
Dù có ra sao cũng thấy vui lòng
[Chorus 2]
Trái tim em đây chỉ có chân tình
Vì ở anh em đâu cần toan tính
Tuy giờ đây em còn đang trắng tay
Nhưng vì anh sẽ có ngày đổi thay
Mất trăm năm đôi mình mới chung thuyền
Một ngàn năm ta mới về chung lối
Nên người ơi anh cần chi lắng lo
Bên cạnh em anh sẽ vẹn duyên nồng
[Refrain]
Trái tim em đây chỉ có chân tình
Vì ở anh em đâu cần toan tính
Tuy giờ đây em còn đang trắng tay
Nhưng vì anh sẽ có ngày đổi thay
Mất trăm năm đôi mình mới chung thuyền
Một ngàn năm ta mới về chung lối
Nên người ơi anh cần chi lắng lo
Bên cạnh em anh sẽ vẹn duyên nồng
Bình luận
 
 

Nhận xét
Ca khúc "Đừng lo nhé có anh đây" có lời bài hát rất đẹp và ý nghĩa sâu sắc. Những câu lyric tượng trưng cho chuyện tình yêu, mong manh và niềm hy vọng để người nghe có thể thấy rõ nét những cảm xúc trong cuộc đời.

uyên 26/1/23 17:06
nhạc qua hay

 

Bình luận:
(Đề nghị sử dụng tiếng Việt có dấu)

Tên bạn:
Nội dung:

Cùng nhạc sĩ Thiên Tú

Về Lời bài hát Đừng lo nhé có anh đây

Lời bài hát Đừng lo nhé có anh đây được update liên tục trên website loibaihat.me. Nếu danh sách bài hát thiếu hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi!