Lời bài hát Mỗi sớm mai

 
 
[Điệp khúc]
Lại một khoảnh khắc trôi qua, nơi đây là đâu và đâu là nhà
Tìm người con gái bên ta, no matter where you, where you are?
Hú hu hù yêu ai là yêu mãi thôi
Hú hu hù em yêu giờ bên ai rồi...
Yêu ai là yêu mãi thôi
Em yêu giờ bên ai rồi...
[Lời 1]
Em có biết không, anh đang chờ mong em từng ngày
Anh mơ sớm mai, hương thơm ngọc lan đưa ngập đầy
Vu vơ thế thôi, nhưng em là ai anh chờ hoài
Trên con phố quen, cô đơn mình anh con đường dài....
Đi tìm em, anh không dừng chân đứng lại
Mong gặp em yêu đương vào mỗi sớm mai...
[Điệp khúc]
Lại một khoảnh khắc trôi qua, nơi đây là đâu và đâu là nhà
Tìm người con gái bên ta, no matter where you, where you are?
Hú hu hù yêu ai là yêu mãi thôi
Hú hu hù em yêu giờ bên ai rồi...
Yêu ai là yêu mãi thôi
Em yêu giờ bên ai rồi...
Yêu ai là yêu mãi thôi
Em yêu giờ bên ai rồi...
[Lời 2]
Em có biết không, anh đang chờ mong em từng ngày
Anh mơ sớm mai, hương thơm ngọc lan đưa ngập đầy
Vu vơ thế thôi, nhưng em là ai anh chờ hoài
Trên con phố quen, cô đơn mình anh con đường dài....
Đi tìm em, anh không dừng chân đứng lại
Mong gặp em yêu đương vào mỗi sớm mai...
[Điệp khúc]
Lại một khoảnh khắc trôi qua, nơi đây là đâu và đâu là nhà
Tìm người con gái bên ta, no matter where you, where you are?
Hú hu hù yêu ai là yêu mãi thôi
Hú hu hù em yêu giờ bên ai rồi...
Yêu ai là yêu mãi thôi
Em yêu giờ bên ai rồi...
Yêu ai là yêu mãi thôi
Em yêu giờ bên ai rồi...
[Điệp khúc]
Lại một khoảnh khắc trôi qua, nơi đây là đâu và đâu là nhà
Tìm người con gái bên ta, no matter where you, where you are?
Hú hu hù yêu ai là yêu mãi thôi
Hú hu hù em yêu giờ bên ai rồi...
Yêu ai là yêu mãi thôi
Em yêu giờ bên ai rồi...
Yêu ai là yêu mãi thôi
Em yêu giờ bên ai rồi...

Lời bài hát Mỗi sớm mai (đổi xưng hô "Anh" - "Em")

[Điệp khúc]
Lại một khoảnh khắc trôi qua, nơi đây là đâu và đâu là nhà
Tìm người con gái bên ta, no matter where you, where you are?
Hú hu hù yêu ai là yêu mãi thôi
Hú hu hù anh yêu giờ bên ai rồi...
Yêu ai là yêu mãi thôi
Anh yêu giờ bên ai rồi...
[Lời 1]
Anh có biết không, em đang chờ mong anh từng ngày
Em mơ sớm mai, hương thơm ngọc lan đưa ngập đầy
Vu vơ thế thôi, nhưng anh là ai em chờ hoài
Trên con phố quen, cô đơn mình em con đường dài....
Đi tìm anh, em không dừng chân đứng lại
Mong gặp anh yêu đương vào mỗi sớm mai...
[Điệp khúc]
Lại một khoảnh khắc trôi qua, nơi đây là đâu và đâu là nhà
Tìm người con gái bên ta, no matter where you, where you are?
Hú hu hù yêu ai là yêu mãi thôi
Hú hu hù anh yêu giờ bên ai rồi...
Yêu ai là yêu mãi thôi
Anh yêu giờ bên ai rồi...
Yêu ai là yêu mãi thôi
Anh yêu giờ bên ai rồi...
[Lời 2]
Anh có biết không, em đang chờ mong anh từng ngày
Em mơ sớm mai, hương thơm ngọc lan đưa ngập đầy
Vu vơ thế thôi, nhưng anh là ai em chờ hoài
Trên con phố quen, cô đơn mình em con đường dài....
Đi tìm anh, em không dừng chân đứng lại
Mong gặp anh yêu đương vào mỗi sớm mai...
[Điệp khúc]
Lại một khoảnh khắc trôi qua, nơi đây là đâu và đâu là nhà
Tìm người con gái bên ta, no matter where you, where you are?
Hú hu hù yêu ai là yêu mãi thôi
Hú hu hù anh yêu giờ bên ai rồi...
Yêu ai là yêu mãi thôi
Anh yêu giờ bên ai rồi...
Yêu ai là yêu mãi thôi
Anh yêu giờ bên ai rồi...
[Điệp khúc]
Lại một khoảnh khắc trôi qua, nơi đây là đâu và đâu là nhà
Tìm người con gái bên ta, no matter where you, where you are?
Hú hu hù yêu ai là yêu mãi thôi
Hú hu hù anh yêu giờ bên ai rồi...
Yêu ai là yêu mãi thôi
Anh yêu giờ bên ai rồi...
Yêu ai là yêu mãi thôi
Anh yêu giờ bên ai rồi...
Bình luận
 
 

Nhận xét
Bài hát "Mỗi sớm mai" của nhạc sĩ Phong Nguyễn thể hiện tình cảm chân thành của chàng trai dành cho cô gái. Chàng trai mong gặp em yêu đương vào mỗi sớm mai, đã yêu là yêu mãi thôi.

 

Bình luận:
(Đề nghị sử dụng tiếng Việt có dấu)

Tên bạn:
Nội dung:

Cùng nhạc sĩ Phong Nguyễn

Về Lời bài hát Mỗi sớm mai

Lời bài hát Mỗi sớm mai được update liên tục trên website loibaihat.me. Nếu danh sách bài hát thiếu hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi!