Lời bài hát Đơn giản anh yêu em

 
 
Anh chẳng còn nhớ cảm giác đầu tiên gặp em thế nào
Chỉ biết được rằng anh thấy bồi hồi
Dường như anh đã trót yêu em

Mọi người xung quanh thường nói về em chẳng như anh nghĩ
Bỏ ngoài tai thôi dù đúng hay sai
Anh vẫn yêu em đậm sâu

Chưa một lần anh thấy hối hận vì những gì anh đã chọn
Anh biết rằng trên thế giới này chẳng còn lại một người như em

ĐK:
Anh chẳng thể nào ngừng yêu em vì niềm vui bên em quá lớn
Dẫu thế nào anh sẽ chẳng bằng lòng để mất em trong cuộc đời
Nếu thật lòng em còn hoài nghi thì lặng yên nghe anh nói nhé
Anh có một tình yêu rất đơn giản đơn giản như chính con người anh
Rất chân thành

Lần 2:
Chưa một lần anh thấy hối hận vì những gì anh đã chọn
Anh biết rằng trên thế giới này chẳng còn lại một người như em

ĐK:
Anh chẳng thể nào ngừng yêu em vì niềm vui bên em quá lớn
Dẫu thế nào anh sẽ chẳng bằng lòng để mất em trong cuộc đời
Nếu thật lòng em còn hoài nghi thì lặng yên nghe anh nói nhé
Anh có một tình yêu rất đơn giản đơn giản như chính con người anh

ĐK:
Anh chẳng thể nào ngừng yêu em vì niềm vui bên em quá lớn
Dẫu thế nào anh sẽ chẳng bằng lòng để mất em trong cuộc đời
Nếu thật lòng em còn hoài nghi thì lặng yên nghe anh nói nhé
Anh có một tình yêu rất đơn giản đơn giản như chính con người anh
Rất chân thành

Lời bài hát Đơn giản anh yêu em (đổi xưng hô "Anh" - "Em")

Em chẳng còn nhớ cảm giác đầu tiên gặp anh thế nào
Chỉ biết được rằng em thấy bồi hồi
Dường như em đã trót yêu anh

Mọi người xung quanh thường nói về anh chẳng như em nghĩ
Bỏ ngoài tai thôi dù đúng hay sai
Em vẫn yêu anh đậm sâu

Chưa một lần em thấy hối hận vì những gì em đã chọn
Em biết rằng trên thế giới này chẳng còn lại một người như anh

ĐK:
Em chẳng thể nào ngừng yêu anh vì niềm vui bên anh quá lớn
Dẫu thế nào em sẽ chẳng bằng lòng để mất anh trong cuộc đời
Nếu thật lòng anh còn hoài nghi thì lặng yên nghe em nói nhé
Em có một tình yêu rất đơn giản đơn giản như chính con người em
Rất chân thành

Lần 2:
Chưa một lần em thấy hối hận vì những gì em đã chọn
Em biết rằng trên thế giới này chẳng còn lại một người như anh

ĐK:
Em chẳng thể nào ngừng yêu anh vì niềm vui bên anh quá lớn
Dẫu thế nào em sẽ chẳng bằng lòng để mất anh trong cuộc đời
Nếu thật lòng anh còn hoài nghi thì lặng yên nghe em nói nhé
Em có một tình yêu rất đơn giản đơn giản như chính con người em

ĐK:
Em chẳng thể nào ngừng yêu anh vì niềm vui bên anh quá lớn
Dẫu thế nào em sẽ chẳng bằng lòng để mất anh trong cuộc đời
Nếu thật lòng anh còn hoài nghi thì lặng yên nghe em nói nhé
Em có một tình yêu rất đơn giản đơn giản như chính con người em
Rất chân thành
Bình luận
 
 

Phúc 12/12/21 12:16
Cảm ơn

 

Bình luận:
(Đề nghị sử dụng tiếng Việt có dấu)

Tên bạn:
Nội dung:

Cùng nhạc sĩ Phạm Bảo Nam

Về Lời bài hát Đơn giản anh yêu em

Lời bài hát Đơn giản anh yêu em được update liên tục trên website loibaihat.me. Nếu danh sách bài hát thiếu hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi!