Lời bài hát Thương mấy cũng đành

1. Bao nhiêu ân tình xưa Một thuở mộng mơ nay còn đâu Đò sang, khóc cho thân em má hồng Lương duyên không hợp đôi Người đi ta cũng đành thôi Thương nhiều cũng được gì Bao nhiêu ân tình Giờ tựa như mây trôi vô hình Luyến thương tiếc cho không còn nhau nữa Giờ đây em đâu rồi Đàn dạo lên nghe u buồn Khóc thật nhiều cũng thế thôi Mong đợi ai
ĐK: Đoạn buồn cho nhau Mơ cao sang bạc vàng Tình giờ còn lênh đênh Bao yêu thương vội vàng Còn lại gì nữa đâu Cớ sao ta không thương nhau vậy Đành lòng sao em Con sông quê năm nào Để thuyền về bến mới Thương cho thân má hồng Tự hỏi lòng hỡi ơi Sao duyên tình bèo trôi Thương là thương thật nhiều Đau cũng đau đủ rồi Bên lỡ bên bồi Mình còn ngồi ngân nga Em rộn ràng hoa pháo Em giờ em theo chồng Môi tô son má hồng Tôi nhìn bóng em đi mãi Còn lại niềm đau cho nhau Câu yêu thương phai màu Người đừng hứa chi Khi em đi, đôi mi anh ướt lệ Thương cho tấm thân phải chịu khổ đau Một cành hoa bao phong sương đủ rồi Một lần thôi xin cho anh thét gào Nỗi đau này người nỡ gieo Cho một mình anh 2. Bao nhiêu ân tình Giờ tựa như mây trôi vô hình Luyến thương tiếc cho không còn nhau nữa Giờ đây em đâu rồi Đàn dạo lên nghe u buồn Khóc thật nhiều cũng thế thôi Mong đợi ai ĐK: Đoạn buồn cho nhau Mơ cao sang bạc vàng Tình giờ còn lênh đênh Bao yêu thương vội vàng Còn lại gì nữa đâu Cớ sao ta không thương nhau vậy Đành lòng sao em Con sông quê năm nào Để thuyền về bến mới Thương cho thân má hồng Tự hỏi lòng hỡi ơi Sao duyên tình bèo trôi Đoạn buồn cho nhau Mơ cao sang bạc vàng Tình giờ còn lênh đênh Bao yêu thương vội vàng Còn lại gì nữa đâu Cớ sao ta không thương nhau vậy Đành lòng sao em Con sông quê năm nào Để thuyền về bến mới Thương cho thân má hồng Tự hỏi lòng hỡi ơi Sao duyên tình bèo trôi Bao nhiêu ân tình xưa Một thuở mộng mơ nay còn đâu Đò sang, khóc cho thân em má hồng Lương duyên không hợp đôi Người đi ta cũng đành thôi Thương nhiều cũng được gì

Lời bài hát Thương mấy cũng đành (đổi xưng hô "Anh" - "Em")

1. Bao nhiêu ân tình xưa Một thuở mộng mơ nay còn đâu Đò sang, khóc cho thân anh má hồng Lương duyên không hợp đôi Người đi ta cũng đành thôi Thương nhiều cũng được gì Bao nhiêu ân tình Giờ tựa như mây trôi vô hình Luyến thương tiếc cho không còn nhau nữa Giờ đây anh đâu rồi Đàn dạo lên nghe u buồn Khóc thật nhiều cũng thế thôi Mong đợi ai
ĐK: Đoạn buồn cho nhau Mơ cao sang bạc vàng Tình giờ còn lênh đênh Bao yêu thương vội vàng Còn lại gì nữa đâu Cớ sao ta không thương nhau vậy Đành lòng sao anh Con sông quê năm nào Để thuyền về bến mới Thương cho thân má hồng Tự hỏi lòng hỡi ơi Sao duyên tình bèo trôi Thương là thương thật nhiều Đau cũng đau đủ rồi Bên lỡ bên bồi Mình còn ngồi ngân nga Anh rộn ràng hoa pháo Anh giờ anh theo chồng Môi tô son má hồng Tôi nhìn bóng anh đi mãi Còn lại niềm đau cho nhau Câu yêu thương phai màu Người đừng hứa chi Khi anh đi, đôi mi em ướt lệ Thương cho tấm thân phải chịu khổ đau Một cành hoa bao phong sương đủ rồi Một lần thôi xin cho em thét gào Nỗi đau này người nỡ gieo Cho một mình em 2. Bao nhiêu ân tình Giờ tựa như mây trôi vô hình Luyến thương tiếc cho không còn nhau nữa Giờ đây anh đâu rồi Đàn dạo lên nghe u buồn Khóc thật nhiều cũng thế thôi Mong đợi ai ĐK: Đoạn buồn cho nhau Mơ cao sang bạc vàng Tình giờ còn lênh đênh Bao yêu thương vội vàng Còn lại gì nữa đâu Cớ sao ta không thương nhau vậy Đành lòng sao anh Con sông quê năm nào Để thuyền về bến mới Thương cho thân má hồng Tự hỏi lòng hỡi ơi Sao duyên tình bèo trôi Đoạn buồn cho nhau Mơ cao sang bạc vàng Tình giờ còn lênh đênh Bao yêu thương vội vàng Còn lại gì nữa đâu Cớ sao ta không thương nhau vậy Đành lòng sao anh Con sông quê năm nào Để thuyền về bến mới Thương cho thân má hồng Tự hỏi lòng hỡi ơi Sao duyên tình bèo trôi Bao nhiêu ân tình xưa Một thuở mộng mơ nay còn đâu Đò sang, khóc cho thân anh má hồng Lương duyên không hợp đôi Người đi ta cũng đành thôi Thương nhiều cũng được gì
Bình luận
 

Bình luận:
(Đề nghị sử dụng tiếng Việt có dấu)

Tên bạn:
Nội dung:

Cùng nhạc sĩ Nguyễn Phi Hải, Jin Tuấn Nam

Về Lời bài hát Thương mấy cũng đành

Lời bài hát Thương mấy cũng đành được update liên tục trên website loibaihat.me. Nếu danh sách bài hát thiếu hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi!