Lời bài hát Tin nhắn tình yêu

Em sao em, đây là tin nhắn của anh..

Đây là tin nhắn anh mong em trả lời..

Bao ngày qua sao mà không thấy hồi âm, cho lòng anh thấy buồn tênh..

Này em yêu hỡi em đang chat với ai?.

Đêm từng đêm anh tìm trong mỗi dòng tin..

Anh tìm giây phút khi xưa ta có nhau..

Bao mộng mơ khi hình dung phút gặp nhau..

Anh chờ em đến mang tình yêu đến..

Mà người nào đâu có biết!.

Thường người ta vẫn hay nói đùa, tin vào tin nhắn khi ta điên mất rồi..

Và người ta vẫn hay dối lòng dù cho biết đó không là tình yêu..

Và giờ đây biết đâu em mỉm cười cho một ngày mới trong danh sách rất dài..

Và một người đang thay thế anh từng đêm ôm ấp bao cơn mơ về em....

Em sao em, đây là tin nhắn của anh..

Đây là tin nhắn anh mong em trả lời..

Bao ngày qua sao mà không thấy hồi âm, cho lòng anh thấy buồn tênh..

Này em yêu hỡi em đang chat với ai?.

Đêm từng đêm anh tìm trong mỗi dòng tin..

Anh tìm giây phút khi xưa ta có nhau..

Bao mộng mơ khi hình dung phút gặp nhau..

Anh chờ em đến mang tình yêu đến..

Mà người nào đâu có biết!.

Thường người ta vẫn hay nói đùa, tin vào tin nhắn khi ta điên mất rồi..

Và người ta vẫn hay dối lòng dù cho biết đó không là tình yêu..

Và giờ đây biết đâu em mỉm cười cho một ngày mới trong danh sách rất dài..

Và một người đang thay thế anh từng đêm ôm ấp bao cơn mơ về em..

Và giờ đây biết đâu em mỉm cười cho một ngày mới trong danh sách rất dài..

Và một người đang thay thế anh từng đêm ôm ấp bao cơn mơ về em....

Lời bài hát Tin nhắn tình yêu (đổi xưng hô "Anh" - "Em")

Anh sao anh, đây là tin nhắn của em..

Đây là tin nhắn em mong anh trả lời..

Bao ngày qua sao mà không thấy hồi âm, cho lòng em thấy buồn tênh..

Này anh yêu hỡi anh đang chat với ai?.

Đêm từng đêm em tìm trong mỗi dòng tin..

Em tìm giây phút khi xưa ta có nhau..

Bao mộng mơ khi hình dung phút gặp nhau..

Em chờ anh đến mang tình yêu đến..

Mà người nào đâu có biết!.

Thường người ta vẫn hay nói đùa, tin vào tin nhắn khi ta điên mất rồi..

Và người ta vẫn hay dối lòng dù cho biết đó không là tình yêu..

Và giờ đây biết đâu anh mỉm cười cho một ngày mới trong danh sách rất dài..

Và một người đang thay thế em từng đêm ôm ấp bao cơn mơ về anh....

Anh sao anh, đây là tin nhắn của em..

Đây là tin nhắn em mong anh trả lời..

Bao ngày qua sao mà không thấy hồi âm, cho lòng em thấy buồn tênh..

Này anh yêu hỡi anh đang chat với ai?.

Đêm từng đêm em tìm trong mỗi dòng tin..

Em tìm giây phút khi xưa ta có nhau..

Bao mộng mơ khi hình dung phút gặp nhau..

Em chờ anh đến mang tình yêu đến..

Mà người nào đâu có biết!.

Thường người ta vẫn hay nói đùa, tin vào tin nhắn khi ta điên mất rồi..

Và người ta vẫn hay dối lòng dù cho biết đó không là tình yêu..

Và giờ đây biết đâu anh mỉm cười cho một ngày mới trong danh sách rất dài..

Và một người đang thay thế em từng đêm ôm ấp bao cơn mơ về anh..

Và giờ đây biết đâu anh mỉm cười cho một ngày mới trong danh sách rất dài..

Và một người đang thay thế em từng đêm ôm ấp bao cơn mơ về anh....
Bình luận

pham thi thu hang 21/6/11 11:47
trời ơi nhiều bài hát hay quá đi mất không biết phai nghe bài nào trước đây

 

Bình luận:
(Đề nghị sử dụng tiếng Việt có dấu)

Tên bạn:
Nội dung:

Cùng nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh

Về Lời bài hát Tin nhắn tình yêu

Lời bài hát Tin nhắn tình yêu được update liên tục trên website loibaihat.me. Nếu danh sách bài hát thiếu hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi!