Lời bài hát Phật chủ đến thế gian

 
 
[Verse]

Từ ngàn xưa, có câu chuyện cổ,
Ngài Phật Chủ sẽ tới thế gian,
Ngài mang tâm từ bi rộng lớn,
Độ con người thoát kiếp tai ương.

Mai Hoa Thi tích xưa lưu truyền,
Thôi Bối Đồ dự ngôn mạt Pháp,
Đi về đâu sao mãi luân hồi,
Thệ ước xưa, ai còn nhớ chăng?

[Chorus]

Bao phen chốn hồng trần mất được, bôn ba lạc lối,
Khi nghèo khi sang nào ai biết, như là mộng thôi,
Ta như con suối ngàn đợi sông, hòa vào biển lớn,
Thế gian ơi, đường nào cho ta?

Hãy giữ mãi trái tim lương thiện, ta sẽ quy chân,
Khi nguy nan Ngài ban Đại Pháp, hiển ánh kim quang,
Ta như con sóng vỗ đợi thuyền, tìm về quê hương,
Thế gian ơi, thuyền Pháp đã ra khơi!

[Refrain]

Từ ngàn xưa, có câu chuyện cổ,
Ngài Phật Chủ sẽ tới thế gian,
Ngài mang tâm từ bi rộng lớn,
Độ con người thoát kiếp tai ương.

Mai Hoa Thi tích xưa lưu truyền,
Thôi Bối Đồ dự ngôn mạt Pháp,
Đi về đâu sao mãi luân hồi,
Thệ ước xưa, ai còn nhớ chăng?

[Chorus]

Bao phen chốn hồng trần mất được, bôn ba lạc lối,
Khi nghèo khi sang nào ai biết, như là mộng thôi,
Ta như con suối ngàn đợi sông, hòa vào biển lớn,
Thế gian ơi, đường nào cho ta?

Hãy giữ mãi trái tim lương thiện, ta sẽ quy chân,
Khi nguy nan Ngài ban Đại Pháp, hiển ánh kim quang,
Ta như con sóng vỗ đợi thuyền, tìm về quê hương,
Thế gian ơi, thuyền Pháp... đã ra khơi!

Ảnh lời bài hát Phật chủ đến thế gian

Phật chủ đến thế gian
Bình luận
 
 

Nhận xét
"Phật chủ đến thế gian" là 1 bài hát nhiều ý nghĩa, nói về dự ngôn Phật chủ độ nhân thời mạt Pháp qua Mai hoa thi, Thôi bối đồ....

 

Bình luận:
(Đề nghị sử dụng tiếng Việt có dấu)

Tên bạn:
Nội dung:

Cùng nhạc sĩ Liên Tịnh

Về Lời bài hát Phật chủ đến thế gian

Lời bài hát Phật chủ đến thế gian được update liên tục trên website loibaihat.me. Nếu danh sách bài hát thiếu hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi!