Lời bài hát Thì làm sao đúng

 
 
Đêm nay, sao trời buồn thế?
Chắc là do quá nhớ em nên anh thấy mây
buồn
Nhưng mưa không rơi
Nhưng trời không khóc
Có đáng là gì... chỉ là đơn phương
Anh ước rằng, anh là anh ta
Được em yêu thương quên cả lối về
Anh sẽ luôn yêu em cho dù mây có xa rời
Yêu em nhưng chẳng thế bên em
Điệp khúc:
Cũng chỉ là đơn phương thì làm sao với tới em
Cũng chỉ là yêu thương, đoạn tình cảm
mà em không nên biết đến
Trái tim này sẽ mãi ở phía sau
Dù gì cũng là người đến sau
Kẻ thứ ba làm gì có quyền nói ra...
Cũng chỉ là người đến sau thì làm sao với tới em?
Tình cảm đơn phương cũng như một giấc
mơ mà ta không thể thoát ra
Nhìn em đi cạnh bên ai
Dù có ghen cũng là anh sai...
Kẻ thứ ba thì làm sao đúng?
*****
Anh ước rằng, anh là anh ta
Được em yêu thương quên cả lối về
Anh sẽ luôn yêu em cho dù mây có xa rời
Yêu em nhưng chẳng thế bên em...
Điệp khúc:
Cũng chỉ là đơn phương thì làm sao với tới em
Cũng chỉ là yêu thương, đoạn tình cảm
mà em không nên biết đến
Trái tim này sẽ mãi ở phía sau
Dù gì cũng là người đến sau
Kẻ thứ ba làm gì có quyền nói ra...
Cũng chỉ là người đến sau thì làm sao với tới em?
Tình cảm đơn phương cũng như một giấc
mơ mà ta không thể thoát ra
Nhìn em đi cạnh bên ai
Dù có ghen cũng là anh sai...
Kẻ thứ ba thì làm sao đúng?
*****
Cũng chỉ là đơn phương thì làm sao với tới em
Cũng chỉ là yêu thương, đoạn tình cảm
mà em không nên biết đến
Trái tim này sẽ mãi ở phía sau
Dù gì cũng là người đến sau...

Lời bài hát Thì làm sao đúng (đổi xưng hô "Anh" - "Em")

Đêm nay, sao trời buồn thế?
Chắc là do quá nhớ anh nên em thấy mây
buồn
Nhưng mưa không rơi
Nhưng trời không khóc
Có đáng là gì... chỉ là đơn phương
Em ước rằng, em là em ta
Được anh yêu thương quên cả lối về
Em sẽ luôn yêu anh cho dù mây có xa rời
Yêu anh nhưng chẳng thế bên anh
Điệp khúc:
Cũng chỉ là đơn phương thì làm sao với tới anh
Cũng chỉ là yêu thương, đoạn tình cảm
mà anh không nên biết đến
Trái tim này sẽ mãi ở phía sau
Dù gì cũng là người đến sau
Kẻ thứ ba làm gì có quyền nói ra...
Cũng chỉ là người đến sau thì làm sao với tới anh?
Tình cảm đơn phương cũng như một giấc
mơ mà ta không thể thoát ra
Nhìn anh đi cạnh bên ai
Dù có ghen cũng là em sai...
Kẻ thứ ba thì làm sao đúng?
*****
Em ước rằng, em là em ta
Được anh yêu thương quên cả lối về
Em sẽ luôn yêu anh cho dù mây có xa rời
Yêu anh nhưng chẳng thế bên anh...
Điệp khúc:
Cũng chỉ là đơn phương thì làm sao với tới anh
Cũng chỉ là yêu thương, đoạn tình cảm
mà anh không nên biết đến
Trái tim này sẽ mãi ở phía sau
Dù gì cũng là người đến sau
Kẻ thứ ba làm gì có quyền nói ra...
Cũng chỉ là người đến sau thì làm sao với tới anh?
Tình cảm đơn phương cũng như một giấc
mơ mà ta không thể thoát ra
Nhìn anh đi cạnh bên ai
Dù có ghen cũng là em sai...
Kẻ thứ ba thì làm sao đúng?
*****
Cũng chỉ là đơn phương thì làm sao với tới anh
Cũng chỉ là yêu thương, đoạn tình cảm
mà anh không nên biết đến
Trái tim này sẽ mãi ở phía sau
Dù gì cũng là người đến sau...
Bình luận
 
 

 

Bình luận:
(Đề nghị sử dụng tiếng Việt có dấu)

Tên bạn:
Nội dung:

Cùng nhạc sĩ L. Fujng

  • Thì làm sao đúng - L. Fujng Loibaihat.me
    Đêm nay, sao trời buồn thế? Chắc là do quá nhớ em nên anh thấy mây buồn Nhưng mưa không rơi Nhưng...
  • Hạ tan - L. Fujng Loibaihat.me
    Thuở học sinh Bên mái trường thân quen Những tháng năm mà không ai Có thể quên đi được Là những...

Về Lời bài hát Thì làm sao đúng

Lời bài hát Thì làm sao đúng được update liên tục trên website loibaihat.me. Nếu danh sách bài hát thiếu hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi!