Lời bài hát Kể ra cũng buồn lắm đấy

 
 
Người ra đi mang những buốt giá cho tim anh đau đau
Nếu lúc ấy anh không buông tay em như vậy
Thì chắc có lẽ đôi môi anh không cô đơn thật sâu
Trời về đêm, chỉ có bóng tối vây quanh nơi anh thôi
Tiếng nói đó, sao vô tâm, quay lưng đi âm thầm
Còn nắng với gió, luôn bên anh, luôn bên anh mãi
Điệp khúc:
Giá như hư hừ... ta còn yêu nhau
Gía như hư hừ... không rời xa nhau
Kể ra đây... anh thấy sao buồn biết mấy...
Vì nhớ em rất nhiều
Anh làm sao đây...
Quá khứ sâu đậm biết mấy...
Thời gian đã xóa nhòa...
*****
Người ra đi mang những buốt giá cho tim anh đau đau hứ hư hừ...
Nếu lúc ấy anh không buông tay em như vậy
Thì chắc có lẽ đôi môi anh không cô đơn thật sâu...
Trời về đêm, chỉ có bóng tối vây quanh nơi anh thôi
Tiếng nói đó, sao vô tâm, quay lưng đi âm thầm
Còn nắng với gió, luôn bên anh, luôn bên anh mãi
Điệp khúc:
Giá như hư hừ... ta còn yêu nhau
Giá như hư hừ... không rời xa nhau
Kể ra đây... anh thấy sao buồn biết mấy...
Vì nhớ em rất nhiều
Anh làm sao đây...
Quá khứ sâu đậm biết mấy...
Thời gian đã xóa nhòa...
*****
Kể ra đây... anh thấy sao buồn biết mấy...
Vì nhớ em rất nhiều
Anh làm sao đây...
Quá khứ sâu đậm biết mấy...
Thời gian đã xóa nhòa...

Lời bài hát Kể ra cũng buồn lắm đấy (đổi xưng hô "Anh" - "Em")

Người ra đi mang những buốt giá cho tim em đau đau
Nếu lúc ấy em không buông tay anh như vậy
Thì chắc có lẽ đôi môi em không cô đơn thật sâu
Trời về đêm, chỉ có bóng tối vây quanh nơi em thôi
Tiếng nói đó, sao vô tâm, quay lưng đi âm thầm
Còn nắng với gió, luôn bên em, luôn bên em mãi
Điệp khúc:
Giá như hư hừ... ta còn yêu nhau
Gía như hư hừ... không rời xa nhau
Kể ra đây... em thấy sao buồn biết mấy...
Vì nhớ anh rất nhiều
Em làm sao đây...
Quá khứ sâu đậm biết mấy...
Thời gian đã xóa nhòa...
*****
Người ra đi mang những buốt giá cho tim em đau đau hứ hư hừ...
Nếu lúc ấy em không buông tay anh như vậy
Thì chắc có lẽ đôi môi em không cô đơn thật sâu...
Trời về đêm, chỉ có bóng tối vây quanh nơi em thôi
Tiếng nói đó, sao vô tâm, quay lưng đi âm thầm
Còn nắng với gió, luôn bên em, luôn bên em mãi
Điệp khúc:
Giá như hư hừ... ta còn yêu nhau
Giá như hư hừ... không rời xa nhau
Kể ra đây... em thấy sao buồn biết mấy...
Vì nhớ anh rất nhiều
Em làm sao đây...
Quá khứ sâu đậm biết mấy...
Thời gian đã xóa nhòa...
*****
Kể ra đây... em thấy sao buồn biết mấy...
Vì nhớ anh rất nhiều
Em làm sao đây...
Quá khứ sâu đậm biết mấy...
Thời gian đã xóa nhòa...
Bình luận
 
 

 

Bình luận:
(Đề nghị sử dụng tiếng Việt có dấu)

Tên bạn:
Nội dung:

Cùng nhạc sĩ Hùng Hào Hoa

Về Lời bài hát Kể ra cũng buồn lắm đấy

Lời bài hát Kể ra cũng buồn lắm đấy được update liên tục trên website loibaihat.me. Nếu danh sách bài hát thiếu hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi!