Lời bài hát Mình chia tay rồi mà

1. Vừa hôm qua nhặt vội mấy câu dở dang Hối hả quay lưng ném yêu thương Khước từ dĩ vãng Để hôm nay giật mình Trống vắng vội vàng Vá vá khâu khâu chiếc tình vỡ nát
Phải anh, không phải anh đã quay về không Có lẽ em say Thế nên trông ai cũng thấy giống Phải anh, không phải là anh nhớ em không Thôi anh quay về kẻo người ta trông ĐK: Anh ơi mình đã nói chia tay rồi mà Quan tâm làm chi Để vỡ òa xót xa Em rất sợ nắm lấy đôi tay kẻ lạ Đôi mắt này trông thấy ai Cũng là anh cả Có lẽ nào yêu quá cũng là cái tội Có lẽ nào nhớ quá cũng là sai lối Nắng nghiêng chiều mỗi bước chân em rã rời Mỗi bước là mỗi bước đau xót gọi anh ơi 2. Phải anh, không phải anh đã quay về không Có lẽ em say Thế nên trông ai cũng thấy giống Phải anh, không phải là anh nhớ em không Thôi anh quay về kẻo người ta trông ĐK: Anh ơi mình đã nói chia tay rồi mà Quan tâm làm chi Để vỡ òa xót xa Em rất sợ nắm lấy đôi tay kẻ lạ Đôi mắt này trông thấy ai Cũng là anh cả Có lẽ nào yêu quá cũng là cái tội Có lẽ nào nhớ quá cũng là sai lối Nắng nghiêng chiều mỗi bước chân em rã rời Mỗi bước là mỗi bước đau xót gọi anh ơi Anh ơi mình đã nói chia tay rồi mà Quan tâm làm chi Để vỡ òa xót xa Em rất sợ nắm lấy đôi tay kẻ lạ Đôi mắt này trông thấy ai Cũng là anh cả Có lẽ nào yêu quá cũng là cái tội Có lẽ nào nhớ quá cũng là sai lối Nắng nghiêng chiều mỗi bước chân em rã rời Mỗi bước là mỗi bước đau xót gọi anh ơi Mỗi bước là mỗi bước đau xót gọi tên anh

Lời bài hát Mình chia tay rồi mà (đổi xưng hô "Anh" - "Em")

1. Vừa hôm qua nhặt vội mấy câu dở dang Hối hả quay lưng ném yêu thương Khước từ dĩ vãng Để hôm nay giật mình Trống vắng vội vàng Vá vá khâu khâu chiếc tình vỡ nát
Phải em, không phải em đã quay về không Có lẽ anh say Thế nên trông ai cũng thấy giống Phải em, không phải là em nhớ anh không Thôi em quay về kẻo người ta trông ĐK: Em ơi mình đã nói chia tay rồi mà Quan tâm làm chi Để vỡ òa xót xa Anh rất sợ nắm lấy đôi tay kẻ lạ Đôi mắt này trông thấy ai Cũng là em cả Có lẽ nào yêu quá cũng là cái tội Có lẽ nào nhớ quá cũng là sai lối Nắng nghiêng chiều mỗi bước chân anh rã rời Mỗi bước là mỗi bước đau xót gọi em ơi 2. Phải em, không phải em đã quay về không Có lẽ anh say Thế nên trông ai cũng thấy giống Phải em, không phải là em nhớ anh không Thôi em quay về kẻo người ta trông ĐK: Em ơi mình đã nói chia tay rồi mà Quan tâm làm chi Để vỡ òa xót xa Anh rất sợ nắm lấy đôi tay kẻ lạ Đôi mắt này trông thấy ai Cũng là em cả Có lẽ nào yêu quá cũng là cái tội Có lẽ nào nhớ quá cũng là sai lối Nắng nghiêng chiều mỗi bước chân anh rã rời Mỗi bước là mỗi bước đau xót gọi em ơi Em ơi mình đã nói chia tay rồi mà Quan tâm làm chi Để vỡ òa xót xa Anh rất sợ nắm lấy đôi tay kẻ lạ Đôi mắt này trông thấy ai Cũng là em cả Có lẽ nào yêu quá cũng là cái tội Có lẽ nào nhớ quá cũng là sai lối Nắng nghiêng chiều mỗi bước chân anh rã rời Mỗi bước là mỗi bước đau xót gọi em ơi Mỗi bước là mỗi bước đau xót gọi tên em
Bình luận
 

Bình luận:
(Đề nghị sử dụng tiếng Việt có dấu)

Tên bạn:
Nội dung:

Cùng nhạc sĩ Đông Thiên Đức

Về Lời bài hát Mình chia tay rồi mà

Lời bài hát Mình chia tay rồi mà được update liên tục trên website loibaihat.me. Nếu danh sách bài hát thiếu hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi!