Lời bài hát Không đáng để thương

Nhiều lần thấy em bên ai
Rồi bật khóc giữ anh ta lại
Vội chạy đến ôm em ngay thôi
Nín đi cười nhé đã có anh rồi

Giờ em để anh ta đi đi
Tại sao phải cố làm gì
Thật lòng họ chẳng thương đâu
Nếu thương ai để em đau.

Điệp khúc:
Đừng khóc nữa nhé, em ơi đừng buồn
Một người như thế không đáng để thương
Em phải mạnh mẽ mai sau gặp lại
Để họ cảm thấy buông tay em là sai

Thôi đừng khóc nữa mắt sưng lên rồi
Bên cạnh em vẫn còn anh đấy thôi
Đưa bàn tay đây, anh dắt em về
Mai này song gió để anh chở che.

*****
Nhiều lần thấy em bên ai
Rồi bật khóc giữ anh ta lại
Vội chạy đến ôm em ngay thôi
Nín đi cười nhé đã có anh rồi

Giờ em để anh ta đi đi
Tại sao phải cố làm gì
Thật lòng họ chẳng thương đâu
Nếu thương ai để em đau.

Điệp khúc:
Đừng khóc nữa nhé, em ơi đừng buồn
Một người như thế không đáng để thương
Em phải mạnh mẽ mai sau gặp lại
Để họ cảm thấy buông tay em là sai

Thôi đừng khóc nữa mắt sưng lên rồi
Bên cạnh em vẫn còn anh đấy thôi
Đưa bàn tay đây, anh dắt em về
Mai này song gió để anh chở che.

*****
Đừng khóc nữa nhé, em ơi đừng buồn
Một người như thế không đáng để thương
Em phải mạnh mẽ mai sau gặp lại
Để họ cảm thấy buông tay em là sai

Thôi đừng khóc nữa mắt sưng lên rồi
Bên cạnh em vẫn còn anh đấy thôi
Đưa bàn tay đây, anh dắt em về
Mai này song gió để anh chở che.

Đưa bàn tay đây, anh dắt em về
Mai này song gió để anh chở che.

Lời bài hát Không đáng để thương (đổi xưng hô "Anh" - "Em")

Nhiều lần thấy anh bên ai
Rồi bật khóc giữ em ta lại
Vội chạy đến ôm anh ngay thôi
Nín đi cười nhé đã có em rồi

Giờ anh để em ta đi đi
Tại sao phải cố làm gì
Thật lòng họ chẳng thương đâu
Nếu thương ai để anh đau.

Điệp khúc:
Đừng khóc nữa nhé, anh ơi đừng buồn
Một người như thế không đáng để thương
Anh phải mạnh mẽ mai sau gặp lại
Để họ cảm thấy buông tay anh là sai

Thôi đừng khóc nữa mắt sưng lên rồi
Bên cạnh anh vẫn còn em đấy thôi
Đưa bàn tay đây, em dắt anh về
Mai này song gió để em chở che.

*****
Nhiều lần thấy anh bên ai
Rồi bật khóc giữ em ta lại
Vội chạy đến ôm anh ngay thôi
Nín đi cười nhé đã có em rồi

Giờ anh để em ta đi đi
Tại sao phải cố làm gì
Thật lòng họ chẳng thương đâu
Nếu thương ai để anh đau.

Điệp khúc:
Đừng khóc nữa nhé, anh ơi đừng buồn
Một người như thế không đáng để thương
Anh phải mạnh mẽ mai sau gặp lại
Để họ cảm thấy buông tay anh là sai

Thôi đừng khóc nữa mắt sưng lên rồi
Bên cạnh anh vẫn còn em đấy thôi
Đưa bàn tay đây, em dắt anh về
Mai này song gió để em chở che.

*****
Đừng khóc nữa nhé, anh ơi đừng buồn
Một người như thế không đáng để thương
Anh phải mạnh mẽ mai sau gặp lại
Để họ cảm thấy buông tay anh là sai

Thôi đừng khóc nữa mắt sưng lên rồi
Bên cạnh anh vẫn còn em đấy thôi
Đưa bàn tay đây, em dắt anh về
Mai này song gió để em chở che.

Đưa bàn tay đây, em dắt anh về
Mai này song gió để em chở che.
Bình luận
 

Bình luận:
(Đề nghị sử dụng tiếng Việt có dấu)

Tên bạn:
Nội dung:

Cùng nhạc sĩ Đinh Tùng Huy

Về Lời bài hát Không đáng để thương

Lời bài hát Không đáng để thương được update liên tục trên website loibaihat.me. Nếu danh sách bài hát thiếu hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi!