Lời bài hát Bài ca của Sói

 
 
Cuộc sống này đâu lường trước điều gì
Đâu phải lúc nào cũng có tiên tri
Cuộc sống này đâu lường trước điều gì
Nghe lời tiên tri? Huh Tin hay không thì tuỳ!
“Dân làng thức hết đi
Ngủ chi nữa vì ba người đã chết
Dân làng thức hết đi
Mau tỉnh táo tìm ngay ra sói!”
“Tôi nghi cô nửa sói nửa người
Giết chết cô thì bầy sói hết thời!”
“No, no, no! Không ai tin lời anh nói
Đổ lỗi cho tôi thì anh là sói”
Điệp khúc:
“Giết anh ta đi! Giết cô ta đi”
“Muốn giết tôi chỉ vì tư thù bé tí thì
“Giết anh ta đi! Giết cô ta đi!”
Sẽ chết sớm thôi, chống mắt lên mà xem đi!”
*****
“Thôi được rồi mọi người im hết đi
Tôi là tiên tri và tôi đã soi ra sói
Người vô tội bị đưa lên giàn
Anh ta không phải sói, anh ta phe dân làng”
Và rồi mọi người tin theo lời tiên tri
Đưa lên giàn một chàng trai ngu ngốc
“Tin em đi em không phải sói!
Em mới vào chơi biết gì đâu mà nói!”
Điệp khúc:
“Giết anh ta đi! Giết anh ta đi!
Tiên tri đã nói anh ta là sói
“Một, hai, ba dân làng cùng vote chết!”
“Kết thúc trò chơi, anh ta là chán đời!”
Cuộc sống này đâu lường trước điều gì
Đâu phải lúc nào cũng có tiên tri
Cuộc sống này đâu lường trước điều gì
Nghe lời tiên tri? Tin hay không thì tuỳ!
Don’t try to kill me
Don’t try to kill me
Don’t try to kill me
Don’t Don’t Don’t Don’t Don’t Don’t
“Đêm nay, người này chết!
Phù thuỷ muốn cứu hay giết người nào không?”
“Đất của dân đã bị sói chiếm hết thì
Cứu người dân và quăng bình chết!”
Điệp khúc:
Cuộc sống này đâu lường trước điều gì
Đâu phải lúc nào cũng có tiên tri
Cuộc sống này đâu lường trước điều gì
Mạnh mẽ lên đi cho trò chơi thêm li kì
Cuộc sống này đâu lường trước điều gì
Đâu phải lúc nào cũng có tiên tri
Cuộc sống này đâu lường trước điều gì
Lí trí lên đi vì trò chơi rất li kì!

Lời bài hát Bài ca của Sói (đổi xưng hô "Anh" - "Em")

Cuộc sống này đâu lường trước điều gì
Đâu phải lúc nào cũng có tiên tri
Cuộc sống này đâu lường trước điều gì
Nghe lời tiên tri? Huh Tin hay không thì tuỳ!
“Dân làng thức hết đi
Ngủ chi nữa vì ba người đã chết
Dân làng thức hết đi
Mau tỉnh táo tìm ngay ra sói!”
“Tôi nghi cô nửa sói nửa người
Giết chết cô thì bầy sói hết thời!”
“No, no, no! Không ai tin lời em nói
Đổ lỗi cho tôi thì em là sói”
Điệp khúc:
“Giết em ta đi! Giết cô ta đi”
“Muốn giết tôi chỉ vì tư thù bé tí thì
“Giết em ta đi! Giết cô ta đi!”
Sẽ chết sớm thôi, chống mắt lên mà xem đi!”
*****
“Thôi được rồi mọi người im hết đi
Tôi là tiên tri và tôi đã soi ra sói
Người vô tội bị đưa lên giàn
Em ta không phải sói, em ta phe dân làng”
Và rồi mọi người tin theo lời tiên tri
Đưa lên giàn một chàng trai ngu ngốc
“Tin anh đi anh không phải sói!
Anh mới vào chơi biết gì đâu mà nói!”
Điệp khúc:
“Giết em ta đi! Giết em ta đi!
Tiên tri đã nói em ta là sói
“Một, hai, ba dân làng cùng vote chết!”
“Kết thúc trò chơi, em ta là chán đời!”
Cuộc sống này đâu lường trước điều gì
Đâu phải lúc nào cũng có tiên tri
Cuộc sống này đâu lường trước điều gì
Nghe lời tiên tri? Tin hay không thì tuỳ!
Don’t try to kill me
Don’t try to kill me
Don’t try to kill me
Don’t Don’t Don’t Don’t Don’t Don’t
“Đêm nay, người này chết!
Phù thuỷ muốn cứu hay giết người nào không?”
“Đất của dân đã bị sói chiếm hết thì
Cứu người dân và quăng bình chết!”
Điệp khúc:
Cuộc sống này đâu lường trước điều gì
Đâu phải lúc nào cũng có tiên tri
Cuộc sống này đâu lường trước điều gì
Mạnh mẽ lên đi cho trò chơi thêm li kì
Cuộc sống này đâu lường trước điều gì
Đâu phải lúc nào cũng có tiên tri
Cuộc sống này đâu lường trước điều gì
Lí trí lên đi vì trò chơi rất li kì!
Bình luận
 
 

 

Bình luận:
(Đề nghị sử dụng tiếng Việt có dấu)

Tên bạn:
Nội dung:

Cùng nhạc sĩ Đại Big Light

Về Lời bài hát Bài ca của Sói

Lời bài hát Bài ca của Sói được update liên tục trên website loibaihat.me. Nếu danh sách bài hát thiếu hoặc chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi!